Kelime oyunu Skripti (emekskyblok için siz opskyblok vb. sunucular için alttaki ödülü değiştirebilirsiniz eco give 2500 yazan yeri)

MertBYRZ

Yeni Üye
Üye
LEVEL 1
Kod:
options:
  prefix: §4§rSunucuİsmi &8»
     
command /oyun1:
  permission: sk.admin
  permission message: &cBunu yapmak için yetkin yok!
  trigger:
    if {kodlar.%{_kodgecici.%player%}%} is set:
    set {kodlar} to a random integer between 1111 and 9999
    set {kodlar.%{_kodgecici.%player%}%} to {kodlar}
    set {kodBasladi} to true
    execute console command "tm bc &6Kelime Oyunu \n &c&n%{kodlar}%"
     
on chat:
  if {kodBasladi} is true:
    if message is "%{kodlar}%":
      wait 5 tick
      broadcast "{@prefix} &c%player% &aKelime oyununu kazandı!"
      set {kodBasladi} to false
      eco give %player% 2500    
     
     
every 5 minute:  #Kaç Dakikada Bir Olsun
  execute console command "oyun1"
  stop