Minecraft Rapor Skript'i

MinecraftOyna

Moderator
Moderatör
Merhaba,
Bugün sizlere rapor skriptini göstereceğim.

Kod:
command /rapor <player> <text>:
  usage: &2Kullanım&8: &a/rapor oyuncu şikayet
  trigger:
    add text-argument to {sikayetler::*}
    set {sikayeteden.%text-argument%} to player
    set {sikayetedilen.%text-argument%} to player argument
    loop all players:
      if loop-player has permission "rapor.goruntule":
        send "" to loop-player
        send "     &2Rapor eden&8: &a%player%" to loop-player
        send "     &2Rapor edilen&8: &a%player argument%" to loop-player
        send "" to loop-player
        send "     &2Rapor gönderme sebebi&8: &a%text-argument%" to loop-player
        send "" to loop-player
    send "" to player
    send "&2Raporunuz yetkiliye başarıyla iletildi." to player
    send "" to player

    send "" to player argument
    send "&a%player% &2adlı oyuncu seni &a%text-argument% &2sebebiyle yetkiliye rapor etti!" to player argument
    send "" to player argument

command /raporadmin <text>:
  permission: rapor.admin
  permission message: &fBilinmeyen komut.
  usage: &8[&aRaporAdmin&8] &2Kullanım&8: &a/raporadmin list&8, &alistele&8, &aliste&8, &atemizle&8, &asil &8[&2Tüm raporları siler&8]"
  trigger:
    arg 1 is "liste" or "listele" or "list":
      loop {sikayetler::*}:
        set {numara.%loop-value%} to {_numara}
        message "&a*"
        message ""
        message "     &2Rapor eden&8: &a%{sikayeteden.%loop-value%}%"
        message "     &2Rapor edilen&8: &a%{sikayetedilen.%loop-value%}%"
        message ""
        message "     &2Rapor gönderme sebebi&8: &a%loop-value%"
        message ""
    text-argument is "temizle" or "sil": 
      send "" to player    
      send "&2Tüm raporlar başarıyla temizlendi!" to player
      send "" to player
      loop {sikayetler::*}:
        remove loop-value from {sikayetler::*}