Minecraft Uyarı Verme Skript'i

MinecraftOyna

Moderator
Moderatör
Merhaba,
Bugün sizlere birisine uyarı verme skriptini göstereceğim.

Kod:
options:
  noperm:&cBu komutu kullanmaya yetkiniz yok.


command /uyariver [<player>] [<text>]:
  permission: rehber.uyari
  permission message: {@noperm}
  trigger:
    if arg 1 is not set:
      send "&cKullanimi: /UyariVer [ Isim ] [ Sebep ]"
    if arg 1 is set:
      if arg 2 is set:
        send "&8[&3Uyari&8] &6%arg 1% Oyuncuya uyari basariyla atildi:" to player
        send "&8[&3Uyari&8] &6Sebep: &c%arg 2%" to player
        send "&8[&3Uyari&8] &cSize uyari atildi, bakmak icin /UyariBak" to arg-1
        delete {uyari.%arg 1%}
        set {Uyari::Atan::%arg 1%} to player
        set {Uyari::Sebep::%arg 1%} to arg-2
        add 1 to {Uyari::Tane::%arg 1%}
        add 1 to {Uyari::Sayi}
        if command sender is player:
          if file "plugins/Uyarilar/Uyari.txt" doesn't exists:
            create file "plugins/Uyarilar/Uyari.txt"
          wait 1 tick
          wf "%{Uyari::Sayi}%. UyariyiVeren: %player% UyariyiAlan: %arg 1% Sebep: %arg 2% YedigiUyariSayisi: %{Uyari::Tane::%arg 1%}%" to "plugins/Uyarilar/Uyari.txt"
      else:
        send "&cSebebi giriniz."
        if {uyari.%arg 1%} is greater than 3:
        execute console command "kick %arg 1% 3 Uyarıya Ulaştınız. Lütfen Oyun Kurallarına Uyunuz, Aksi Takdirde Ban Yiyeceksiniz"
        delete {uyari.%arg 1%}
    else:
      send "&f&l/uyariver <player>" to player
      stop

command /uyaribak [<text>]:
  trigger:
    send "&cUyarilarin:"
    send ""
    send "&cAtan: &6%{Uyari::Atan::%player%}%"
    send "&cSebep: &6%{Uyari::Sebep::%player%}%"
    send "&cYedigin Uyari Sayisi: &6%{Uyari::Tane::%player%}%"
    send ""